BIDS homeBIDS aboutBIDS buyer infoBIDS Subscriber InfoBIDS Franchising infoBIDS Free BrowsingBIDS Oil and GasBIDS Terms and ConditionsBIDS loginBIDS tendering
 

The Town of Shediac

The Town of Shediac
P.O. Box 969 Shediac NB E0A 3G0
Tel:(506)532-7000 Fax:(506)532-6156
E-Mail: shediac@nbnet.nb.ca
www.shediac.org

Subject to the General Terms and Conditions of the Town of Shediac.

See Terms and Conditions for the Province of New Brunswick.